garesh
06 آذر 1401 - 15:20

عضو هیات علمی دانشگاه مراغه در جمع یک در صد برتر دانشمندان و نخبگان جهان

عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه در جمع یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت. دکتر مهدی اسرافیلی بر اساس آخرین گزارش موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) در سال ۱۴۰۱، طبق داده‌های مستخرج از پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) دکتر مهدی اسرافیلی، استاد گروه شیمی دانشگاه مراغه جزء یک درصد دانشمندان برتر دنیا انتخاب شده اند. علم و فناوریدانشمندانمبنای این رتبه بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه اطلاعاتی ISI Web of Sciences در بازه زمانی ۱۰ ساله و از ابتدای سال ۲۰۱۲ بوده و اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد می‌شود. با تحلیل و پردازش‌هایی که انجام می‌گیرد در صورتی که پژوهشگر مورد نظر در حداقل یک حوزه موضوعی دارای مجموع استنادات بیشتر از حد آستانه (ESI Threshold) باشد، پژوهشگر یک درصد در آن حوزه موضوعی شناخته میشود. پژوهشگرباشگاه خبرنگاران جوانآذربایجان شرقیتبریز
شناسه خبر: 884577