garesh
30 مرداد 1401 - 20:27

نشست مشترک هیئت دولت و مسئولان عالی قضایی برگزار شد

نشست مشترک هیئت دولت و مسئولان عالی قضایی عصر امروز با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و حجت الاسلام محسنی اژه ای و مسئولان علی رتبه دو قوه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک هیئت دولت و مسئولان عالی قضایی عصر امروز با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و حجت الاسلام محسنی اژه ای و مسئولان علی رتبه دو قوه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. خبرگزاری مهرحجت الاسلامحجت الاسلاماژهایمسئولانعلیقوهعلی بهادری جهرمی با اشاره به برگزاری این جلسه، گفت: همکاری‌هایی که این دو قوه در حوزه پیشگیری و فساد می‌توانند با ایجاد شفافیت و توسعه دولت الکترونیک داشته باشند، مورد بررسی قرار گرفت. قوهتوسعهوی اظهار کرد: مسائل حوزه منابع انسانی، اداری، مالی، اصلاح بودجه جهت بهینه کردن هزینه‌ها، مصارف بودجه و حمایت حداکثری از کارکنان قوای مختلف کشوری از محورهای اساسی این جلسه بود. کشوری
منبع: مهر
شناسه خبر: 633467